Heeft u vragen? 0528-265294

Fysiotherapie bij artrose aan heup of knie vanaf 1 januari in de basisverzekering

Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen fysiotherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. 
Zorginstituut Nederland heeft berekend dat opname van deze 12 behandelingen fysiotherapie in de basisverzekering leiden tot besparingen elders in de zorg.

De aanspraak van 12 behandelingen artrose ( mits medisch noodzakelijk) ten laste van de basisverzekering geldt voor een periode van 12 maanden, ongeacht het aangedane gewricht (heup/knie) en ongeacht de aangedane zijde (links/rechts).

Volgens de concept KNGF-richtlijn, die in maart 2018 wordt afgerond, zal er met de behandeling van artrose in het algemeen een periode van 8-12 weken gemoeid zijn (afhankelijk van de ernst van de klachten en de aard van de beperkingen). 
Als na verloop van dat jaar een nieuwe indicatie ontstaat (nieuwe episode), is er weer een nieuwe aanspraak op 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie.

Zorginstituut Nederland geeft aan dat de fysiotherapeut zelf de diagnose artrose kan stellen.   ( Directe toegang fysiotherapie). Zorgverzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden toch om een verwijzing vragen. 

Omdat de 12 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze hiermee onder het eigen risico van de verzekerde. In de meeste gevallen kan, als na 12 behandelingen het behandeldoel nog niet is bereikt, op de aanvullende verzekering van de patiënt worden door behandeld. Sommige verzekeraars maken in hun polis voor de Aanvullende Verzekering een uitzondering voor artrose. 

De fysiotherapeutische behandeling wordt gegeven door een deskundige fysiotherapeut en bestaat uit spierversterkende oefeningen, oefeningen ter verbetering van de aerobe capaciteit en oefeningen voor de uitvoering van activiteiten waarmee beperkingen ervaren worden ( functionele beperkingen). 
De oefentherapie wordt gecombineerd met voorlichting met betrekking tot kennis over artrose, adviezen over gezonde leefstijl, zelfmanagement en de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid.  

Het is essentieel dat patiënten tijdens en na de behandelperiode zelfstandig oefeningen blijven uitvoeren en voldoende bewegen, om de behandeleffecten op lange termijn te kunnen behouden. 
In geval van ernstige comorbiditeit wordt de oefentherapie aangepast door de fysiotherapeut.  

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, dan kunt u hier klikken om contact met ons op te nemen. U kunt ons natuurlijk ook bellen middels  telefoonnummer 0528-265294