Heeft u vragen? 0528-265294

Fysiotherapie bij duizeligheid

Wat is duizeligheid?

Het gevoel van duizeligheid kan nogal verschillen. Het kan gaan om draaierigheid, zweverigheid, het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt. Ook kan u het gevoel hebben om te vallen. Bijkomende verschijnselen kunnen zijn: misselijkheid, braken, overmatig zweten en angst. 

Hoe werkt het evenwichtssysteem?

Normaal gesproken krijgt ieder mens voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen inneemt.
Hierbij werken de volgende systemen samen: het evenwichtsorgaan, de ogen en het gevoel in de spieren en pezen.
Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenen. Hierdoor kan iemand zijn houding aanpassen en zijn evenwicht bewaren. 

Vormen van duizeligheid welke met fysiotherapie behandeld kunnen worden: 

- Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD). Dit is draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen ( bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed). De klachten worden veroorzaakt door ‘steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening, die gelukkig vaak vanzelf weer overgaat. 
BPPD kan goed behandeld worden met repositiemanoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’ worden teruggebracht naar de plek in het evenwichtsorgaan waar ze oorspronkelijk vandaan komen. 
- Balans- en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan. 
Hiervoor kan men specifieke oefentherapie doen, waarbij het evenwichtssysteem wordt geoefend.  
 
Wilt u meer informatie over fysiotherapie bij duizeligheid ontvangen, dan kan u contact opnemen met: 
Hilda Ruijne, John Romkes, Theo de Haas en Hans Peter Wittingen  
 
Direct aanmelden? Klik hier!