Heeft u vragen? 0528-265294

Valpreventie:

Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen mensen van 65 jaar en ouder. In 50.000 gevallen leidt zo’n val tot een botbreuk of zelfs tot ziekenhuisopname. Daarnaast leiden valpartijen vaak ook tot valangst, waardoor mensen activiteiten als boodschappen doen en wandelen gaan vermijden. Met als gevolg een verslechtering in de algehele lichamelijke conditie en het welbevinden. Om het aantal valincidenten te verminderen en de kans op letsel na een val te verkleinen, kunt u kiezen voor valtraining bij Fysiotherapie de Leeuwerik te Hoogeveen, Drenthe. Uit de praktijk blijkt dat het aantal valincidenten na deelname aan de cursus gemiddeld met bijna 50% is afgenomen!
Meer weten over de inhoud van de cursus klik hier.

banaan