Heeft u vragen? 0528-265294

Meetspreekuur: Vervolg

1 op de 5 kinderen heeft tegenwoordig een plat achterhoofd of een eenzijdige afplatting van het hoofd. Dit ontstaat waarschijnlijk doordat baby's te vaak en te lang op de rug liggen. Dit is te verklaren door de adviezen van stichting Wiegendood om de kinderen op de rug te laten slapen. Dit is een zeer goed advies, omdat daardoor het aantal kinderen die aan wiegendood overlijden sterk is afgenomen. Maar hierdoor komen voorkeurshoudingen bij babby's de laatste 10 jaar in toenemende mate voor. Als men spreekt over een voorkeurshouding betekent dit dat een zuigeling gedurende het merendeel van de tijd met het hoofd naar één kant kijkt of gedraaid ligt. Dit kan leiden tot een eenzijdige afplatting van de schedel (=plagiocephalie), omdat de schedel van nature bij jonge baby's erg zacht is. Als kinderen vooral op de rug liggen en moeite hebben om naar beneden te kijken, kan daabrij een afplatting van het achterhoofd ontstaan. (=brachiocephalie).