Heeft u vragen? 0528-265294

Praktijkinformatie

Een afspraak maken U kunt bij Fysiotherapie de Leeuwerik in Hoogeveen op verschillende manieren een afspraak maken. Zowel telefonisch, via onze website als ook aan de balie in de praktijk. Onze secretaresse staat u graag te woord en plant in overleg met u direct een eerste afspraak. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en de problematiek waarmee u komt. Behandeling vindt uitsluitend plaats volgens afspraak.

Aanmelden zonder verwijzing van arts of specialist
U kunt zich, zonder verwijzing van de huisarts, aanmelden voor behandeling.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over de bijvoorbeeld de gevolgde therapie of therapeut horen wij dit graag van u. Wij zullen uw klacht serieus behandelen en, al dan niet samen met u, zoeken naar een gepaste oplossing. Fysiotherapie de Leeuwerik in Hoogeveen, Drenthe neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In de wachtkamer van onze praktijk vindt u meer informatie over de klachtenregeling, in de KNGF folder "Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut".

Patiënt tevredenheids onderzoek (CQ-i)
Fysiotherapie de Leeuwerik voert jaarlijks een patiënt tevredenheids onderzoek uit. Door middel van dit onderzoek worden wij gestimuleerd om onze zorg verder te optimaliseren en/of te verbeteren. De patiënttevredenheid wordt gemeten middels een enquête die wordt verstuurd per e-mail (CQ-index). Nadat de behandeling fysiotherapie wordt afgesloten, ontvangt u via een onafhankelijk bureau een e-mailbericht waarin u wordt gevraagd mee te doen aan dit onderzoek.
Bij de intake heeft u als het goed is uw e-mail adres doorgegeven en is u gevraagd of u wel of niet mee wilt doen.

Waarneemregeling
Tijdens de behandeling bij Fysiotherapie de Leeuwerik in Hoogeveen kan het voorkomen dat uw behandelend fysiotherapeut op vakantie gaat of ziek is. Wij werken in deze gevallen met vaste waarnemers die de behandeling overnemen. Uw behandelend therapeut houdt een uitgebreid patiëntendossier bij waardoor de behandeling zonder problemen kan worden overgenomen door de waarnemer. Mocht u hier problemen mee hebben meldt u dit dan alstublieft