Heeft u vragen? 0528-265294

Privacy en Recht op inzage dossier

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt.

Patiënttevredenheid en klachtenbehandeling
Omdat we u als patiënt centraal stellen, vinden we uw tevredenheid belangrijk. We streven voortdurend naar verbetering van de zorg die we u leveren. Daarom doen we elk jaar een patiënttevredenheidsonderzoek. Als u op andere momenten constateert dat het beter kan, horen we uw ideeën en opmerkingen graag.
U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Samen met u zoeken we dan naar een goede oplossing. Als dit niet lukt zullen we de klachtenprocedure van het KNGF, waaraan wij deelenemen, in werking stellen.

Recht op inzage dossier
In het kader van de wet WGBO heeft u de mogelijkheid om uw dossier in te zien.