Heeft u vragen? 0528-265294

 karinKarin Fleuren

 Kinderfysiotherapeut 

 - Ontwikkelingsdeskundige:  "Infant Behaviour Assessment and Intervention Programme"
 - Specialist op het gebied van het pasgeboren en premature kind
 - Plagiocephalometrie (schedelmeting)

 - Werkzaam op onze dependance  op de Poli Nazorg Prematuren van het ziekenhuis Bethesda
   te Hoogeveen

 Werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag