Schrijfproblemen

Vanaf groep 3 leren kinderen op school hoe ze moeten schrijven. Sommige kinderen hebben echter meer moeite met het leren schrijven dan andere kinderen. Een probleem met het schrijven kan verschillende oorzaken hebben. De fijne motoriek speelt hierbij vaak een grote rol.

Waarom is het leren schrijven belangrijk?

Als jouw kind moeite heeft met schrijven, dan betekent dit dat het de volle aandacht nodig heeft voor het maken van de letters . Als hij daarnaast een dictee moet maken, kost dit hem heel veel tijd. Omdat hij nog veel moet nadenken over hoe hij de letter schrijft, krijgt hij de woorden niet op tijd op papier. Dit is vervelend en kan invloed hebben op zijn zelfvertrouwen, maar ook op andere vakken op school.  

Belang op latere leeftijd

Niet alleen op de basisschool, maar ook op latere leeftijd is het vervelend als hij niet goed kan schrijven. Door de informatie die je leert tijdens een les op de middelbare school op te schrijven, onthoud je het sneller. Kan je niet snel en goed genoeg schrijven, dan is het onbegonnen werk.

Schrijven boven typen

Tegenwoordig wordt er in onze maatschappij steeds meer gebruik gemaakt van computers of tablets. Maar toch blijft het schrijven een belangrijke vaardigheid om te kunnen communiceren. Daarnaast bestaat er een sterke koppeling tussen het leren schrijven en het leren spellen en lezen. Dit betekent dat het beter is om de letters te leren door ze te schrijven dan door ze te typen op een computer.

Wanneer is er een schrijfprobleem?

Kinderen hebben een schrijfprobleem wanneer:

  • Het handschrift niet of slecht leesbaar is.
  • Het tempo te langzaam is vergeleken met klasgenootjes.
  • Pijn of kramp bij het schrijven in de hand (een onvoldoende penvatting).
  • Moeite met het schrijven van de letters en cijfers.

Wanneer verwijzen?

Kinderen worden vaak doorverwezen door de leerkracht of intern begeleider bij de bovenstaande schrijfproblemen. Of als er sprake is van een leerprobleem waardoor het aanleren in de klas moeizamer verloopt. Belangrijk om te weten, is dat jouw kind echt geen perfect handschrift hoeft te hebben, maar dat het wel leesbaar moet zijn voor zichzelf en voor anderen.

Voor leerkrachten

Leerkrachten kunnen als ze twijfelen over het doorsturen van een kind gebruik maken van de Schoolvragenlijst voor leerkrachten voor het opsporen van schrijfproblemen (Smits-Engelsman et al. (1995a). Deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Als er ten minste op 4 van deze 6 items (1,2,3,5,6 en 10) onder het gemiddelde wordt gescoord dan is dat een indicatie om dit kind door te sturen naar de kinderfysiotherapeut.

De vragenlijst:

https://schrijfmotoriek-com.webnode.nl/_files/200000062-c48f7c588e/3-Schoolvragenlijst%20SQT.pdf

Kinderfysiotherapie

Bij een schrijfprobleem kan onze kinderfysiotherapeut met behulp van onderzoek achterhalen wat de oorzaak is. Volgens stellen we een gericht behandelplan op. Dit doen wij altijd in overleg met de ouders en de leerkracht, op het niveau wat past bij het kind.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Mailen & tarieven


Stuur ons een bericht of een e-mail en bekijk onze tarieven.

Ons contactformulier
» Vul hier ons contactformulier in

Liever mailen? Dat kan!
info@fysiotherapie-hoogeveen.nl

Onze tarieven
» Bekijk hier al onze tarieven

Bellen & langskomen


Voor vragen kun je natuurlijk ook bellen of langskomen.

Telefoonnummer

0528 26 52 94

Maandag en donderdag
07:30 uur tot 21:00 uur

Dinsdag, woensdag en vrijdag

07:30 uur tot 17:30 uur