Solk en Chronische vermoeiheid

Doel van de behandeling
Het doel van kinderfysiotherapie is het verhogen van activiteiten- en participatieniveau (weer deelnemen aan bijv. sportactiviteiten en naar school gaan). Dit wordt bereikt door het opbouwen van activiteiten middels graded activity, graded exercise of graded exposure, waarbij het kind de doelen bepaalt. (Dit is stapsgewijs opbouwen van activiteiten). Het is gericht op activiteiten die het leven weer normaler maken (fietsen, lopen, naar school gaan) tot het oppakken van sportactiviteiten.                

Het is belangrijk dat het kind vooraf weet dat uitbreiding van het activiteiten- en participatieniveau vaak eerder bereikt is dan de afname van de klachten. De kinderfysiotherapeut werkt dan ook op basis van het opbouwen in tijd en niet op basis van symptomen (bijv. pijn of vermoeidheid).                
Aan het begin wordt het basisniveau vastgesteld door de kinderfysiotherapeut en dan worden de doelen samen met het kind en in afstemming met de ouders gesteld binnen een bepaald tijdsbestek. Het startniveau is onder het basisniveau, zodat succeservaring mogelijk is. Het is van belang om succes te behalen en het getoonde gewenste gedrag te bekrachtigen. 

Inhoud                                                                                                           
De begeleiding bestaat uit educatie over acute en chronische pijn en over de gevolgen van inactiviteit op het voortduren van de klachten. De kinderfysiotherapeut krijgt via de motoriek inzicht in hoe er met de klachten om wordt gegaan. Gedraggeoriënteerde begeleiding is gericht op veranderen van gedrag en doorbreken van het patroon van de jongere en de ouders in relatie tot het bewegend functioneren. De begeleiding kan aangrijpen op een opbouw in conditie, activeren, ontspanning en op de verwachtingen. Er wordt oplossingsgericht gewerkt waarbij in de begeleiding gepraat wordt in oplossingen en mogelijkheden.

Graded activity (bij chronische pijnklachten), graded exercise (bij chronische vermoeidheidsklachten) en graded exposure (bij chronische pijn met angst voor bewegen) zijn alle gebaseerd op cognitieve en gedragsmatige theorieën, gericht op het opbouwen in tijd, stapsgewijs uitbreiden van conditie, activiteiten en participatie. Er wordt gebruikgemaakt van voorlichting, opbouwschema’s, leerprincipes en ontspanningsoefeningen. De behandelfrequentie is bij de start één à twee keer per week afbouwend naar één keer per maand. 

Onderdeel multidisciplainer aanpak
Kinderfysiotherapie bij kinderen met SOLK wordt altijd ingezet als onderdeel van een multidisciplinaire aanpak. Samenwerking met de andere professionals is van groot belang zodat gemeenschappelijk gewerkt wordt aan de gestelde doelen.

Meer informatie

Mailen & tarieven


Stuur ons een bericht of een e-mail en bekijk onze tarieven.

Ons contactformulier
» Vul hier ons contactformulier in

Liever mailen? Dat kan!
info@fysiotherapie-hoogeveen.nl

Onze tarieven
» Bekijk hier al onze tarieven

Bellen & langskomen


Voor vragen kun je natuurlijk ook bellen of langskomen.

Telefoonnummer

0528 26 52 94

Maandag en donderdag
07:30 uur tot 21:00 uur

Dinsdag, woensdag en vrijdag

07:30 uur tot 17:30 uur